Rett dunk på rett plass

Dette er et blogginnlegg som ble skrevet av Arne Kristian Mo, ReMidt IKS, til Digitaliseringsdirektoratet.

ReMidt er et interkommunalt renovasjonsselskap som betjener 130.000 kunder i området mellom Averøy, Frøya, Midtre Gauldal og Oppdal. Vi tilbyr bringeordning for avfall på 23 gjenvinningsstasjoner og henteordning av avfallet hjemme hos folk med rutegående innsamling.

Vårt behov som har endt opp med en integrasjon med Altinn sine tjenester, har bakgrunn i en større endring hos oss i sistnevnte ordning.

Fra påsketider i 2021 frem til oktober i år, har vi endret innsamlingsordningen i ReMidt fra 2 til 4 dunker.

Før hentet vi restavfall, papp/papir og retursekk hjemme hos kundene, men nå henter vi i tillegg matavfall og glass- og metallemballasje.

Dette er et prosjekt som medfører store endringer for alle involverte parter, og vi visste at pågangen mot kundesenteret ville bli høy utrullingsperioden.

For å møte utfordringen ble det besluttet å automatisere prosessene der vi forventet mest pågang. Mulighet til å enkelt og effektivt kunne endre dunkstørrelse var øverst på lista.

I forkant av utrullingen fikk vi etablert en selvbetjeningsportal hvor hele denne prosessen ble automatisert.  Dette var fødselen for en Min side-løsning som nå gir god verdi både for oss og kundene våre.

Løsningen vår er bygd på integrasjonsplattformen Boomi, som gir oss mulighet til å integrasjon mot de fleste kilder og mulighet bygge logikk og funksjonalitet for dataene.

Et eksempel på hvordan dette henger sammen i praksis er følgende:

Vi har integrasjon mot Difi og ID-porten for å verifisere brukeren. Denne returnerer en PID som vi benytter for å gjøre et oppslag mot integrasjon i sentral matrikkel.

Fra matrikkel får vi returnert eiendommer hvor bruker har rettigheter. Vi kjører et oppslag med disse mot integrasjonen mot fagsystemet, som returnerer dunkene utplassert hos brukeren og presenterer dette på Min side.

Så langt kan kun vi kun hatt mulighet til å tilby disse tjenestene hvor en person er oppført som eier. Vår utfordring er at mange det er mange borettslag og sameier hvor en organisasjon står som eier.

Det er her behovet for å etablere integrasjon mot Altinn sine tjenester er oppstått for vår del.

Vi er i tillegg tjenesteleverandør for våre 17 eierkommuner, og vi har samme utfordring på kommunale bygg og anlegg.

Mange vaktmestere etterspør mulighet til å abonnere på tømmevarsel på jobb, på samme vis de de gjør på sitt private abonnement.

Vår gevinst vil være å tilgjengeliggjøre funksjonalitet på Min Side til alle brukere, noe som vil øke verdien på investeringen i løsningen.

Status i dag er at vi holder på å teste integrasjonen med Altinn, og jobber med å tilpasse løsningen vår til rollestyrt tilgang.

Dette vil komplettere løsningen vår, og vil gi muligheter for ny og spennende funksjonalitet i fremtiden.

Jeg sitter igjen med et inntrykk av Digdir/Altinn som en lettbeint og smidig organisasjon med et ønske om å yte god service. Det har vært en god dialog med god oppfølging gjennom hele prosessen.