Hvorfor bør jeg være nysgjerrig på ReIT?

– Fordi det vil påvirke arbeidsdagen din.
Til det bedre!

Hva er ReIT?

ReIT er et samarbeid om å finne og ta i bruk teknologien som finnes rundt oss, slik at hverdagen blir enklere for våre kunder og oss som jobber i de forskjellige selskapene.
ReIT er et samarbeid mellom disse seks midtnorske avfallsselskapene:

Vi skal finne gode ideer – sammen!

Hvorfor ReIT?

Samfunnet er i stadig utvikling og det dukker opp nye regelverk, ny teknologi og løsninger hele tiden. Det er slik, fordi det er det vi mennesker ønsker. Vi vil at reglene og teknologien skal gjøre livene våre enklere, bedre, billigere osv. Eksempler på dette er nettbank og bank ID på mobil.

Å gjøre ting på den måten vi alltid har gjort det på, kan føles trygt og godt. Men problemet med å ikke utvikle seg i takt med resten av verden, er at vi blir utdatert og i verste fall utkonkurrert.

Det er viktig at også avfallsbransjen følger med i denne utviklingen, og det er dette grepet vi tar nå med samarbeidet i ReIT. Vi skal dekke kravene som kundene våre stiller til oss. Vi må forvente å være tilgjengelig med informasjon og tjenester 24/7.

ReIT er et samarbeid om å finne og ta i bruk teknologien som eksisterer i dag, slik at hverdagen blir enklere for våre kunder og oss som jobber i de forskjellige selskapene.

FNs bærekraftsmål

«Samarbeid for å nå målene»

ReIT er FNs bærekraftmål nummer 17 i et nøtteskall. ReIT er til for å fremme utvikling, overføring, spredning og formidling av miljøvennlig teknologi blant oss som jobber for en bedre framtid.

Vi skal samarbeide om å øke kompetansen vår, og få en mer datadrevet kultur, hvor vi kan dele kunnskap og lære av hverandre.

Hvordan fungerer ReIT?

ReIT har en styringsgruppe som består av lederne i de seks selskapene som er med i samarbeidet.

Det er også etablert et Kunde- og teknologiutvalg, som skal jobbe frem prosjektene. Per i dag er følgende prosjekt i gang:

  • Delprosjekt KOSTRA: Standardisere en måte å rapportere til KOSTRA på for alle selskapene, samt ha mulighet til å se sine resultater i sanntid.
  • Delprosjekt Min Side: Utvikle en løsning hvor våre kunder kan få informasjon og drive selvhjelp 24/7.
  • Integrasjonsplattform: Fundamentet for felles digitaliseringsprosjekt. Gjennom intregrasjonsplattformen tilgjengeliggjøres og standardiseres data fra ulike systemer og gjør at de kan brukes på tvers av selskapene.
  • Forprosjekt felles drift: Utrede muligheten for å bygge felles IT-struktur i alle selskapene
  • Faggruppe kommunikasjon: Sørge for god internkommunikasjon i ReIT-samarbeidet.
  • Faggruppe dataanalyse: Ta i bruk analyseverktøy for å nyttiggjøre seg data for støtte til beslutninger og utviklingsarbeid.
  • Fagruppe kompentanse: Kartlegge behov og muligheter for kompetanseutvikling gjennom en felles digital opplæringsplattform

Hva er en datadrevet kultur?

Med datadrevet kultur mener vi et systemisk ønske og behov i hele organisasjonen om å bruke data for å utvikle tjenester, effektivisere arbeidsprosesser og beslutningsprosesser og å møte informasjonsbehovet til våre eiere, kunder og ansatte.

Hva kan jeg gjøre?

Du skal hjelpe oss å finne smarte løsninger!

Hvis ReIT skal fungere etter sin hensikt, er vi avhengig av at alle er med og bidrar med det de kan. Det er få av oss som er datakyndig nok til å foreslå måter å løse et problem på gjennom et dataprogram eller en app. Det er det utviklerne som skal få bryne seg på.

Det vi alle kan gjøre er å løfte problemstillinger, ideer og utfordringer vi har i arbeidshverdagen. Sannsynligvis er det mange av disse tingene som kan løses med teknologi eller digitalisering.

Det er slike tanker som har ført til at mange andre renovasjonsselskaper ser til oss i Midt-Norge. De vil lære av vårt gode samarbeid.

Vi jobber nå med å få på plass en arena hvor vi kan dele informasjon, og vi håper alle kan bli mer fortrolig med å bruke datateknologi i hverdagen. Vi tror at alle kan bidra med gode ideer til forbedringer, men da må vi være innstilt på at det ReIT står for er viktig.

Bli med på ReIT-toget, det er det som skal ta oss inn i framtiden!