Min Side

ReIT har gjennom dette prosjektet etablert Min Side for alle selskapene på en felles integrasjonsplattform. Gjennom prosjektet har flere av selskapene fått tilknyttet sine fagsystemer til denne integrasjonsplattformen og etablert sin portal for samhandling med kundene sine.  

Portalen er det naturlige startpunkt for våre kunder. Tanken er at på min side kan de bestille tjenester eller utøve selvbetjening hele døgnet. For eksempel kan en kunde bestille en mindre restavfallsdunk eller melde seg på et komposteringskurs om det er søndag eller midt på natten. Så lenge kunden kan logge seg på med minID, er Min Side tilgjengelig.

Fase 1 – dagens løsning

Funksjonaliteten i løsningen i er noe ulikt implementert i de forskjellige selskapene, men i det som kalles for fase 1 er dette mulighetene som allerede er utviklet: 

 • Sikker pålogging via ID-porten 
 • Se kopi av faktura 
 • Bestille tømmevarsling på SMS eller e-post  
 • Hente ut tømmekalender
 • Tjeneste for bytte av beholder, med automatisert gebyrendring og ordreproduksjon av serviceoppdrag
 • Prosess for søknad om fritak fra renovasjonsordning, integrert med sak/arkivsystem 
 • Kursadministrasjon
  – Påmelding til ønsket kurs
  – Dokumentasjon for gjennomført kurs
 • Prosess for avtale om hjemmekompostering, integrert med sak/arkivsystem
 • Kvitteringstjeneste for kunde på alle tjenester som er bestilt


Fase 2 – det neste steget

Våre kunder vil alltid sammenlikne oss med de nettløsningene som finnes allerede. Derfor har ReIT valgt å gå videre med utviklingen av Min Side, i det som kalles fase 2:

 • Utvikle generisk bestillingsløsning med automatisert ordre- og faktura/gebyrproduksjon samt brukervalg for hentedag og tidspunkt for 
  – Ekstratømming renovasjon
  – Slamtømming
  – Avfallstaxi
  – Hentetjeneste grovafall
  – Bestilling av vask av container
  – Andre produkter hjemme
 • Generisk Nettbutikk med betalingsløsning (f.eks Vipps) for
  – Poser / sekker / forbruksmateriel
  – Hagejord levert hjemme
  – Kompostbinge/Bokashi
  – Brikke/Enhet for adgangskontroll
 • Videreutvikle kurstilbudet gjennom løsningen 


Fase 3

Det er flere selskaper som ser på et opplegg for kundeidentifisering ved levering av avfall på sine gjenvinningsstasjoner. Det er naturlig at dette sees i sammenheng med den allerede etablerte Min Side-løsningen, der tanken er at vi får utviklet løsninger for dette:

 • Administrasjonsportal for Integrasjon mot system for adgangskontroll/kundeidentifisering 
 • Min statistikk
  – Besøk gjenvinningsstasjon
  – Mengder levert/produsert 
 • Min prestasjon sammenlignet med andre