Hva vil du vi skal jobbe med?

ReIT  fagruppe for dataanalyse ønsker innspill fra deltakerne i ReIT på data eller prosesser vi ønsker å forbedre med dataanalyse.

Det er kun fantasien som er begrensningen. Men her er noen stikkord for å starte litt tankeprosess.

  • Er det data som kan automatisere prosesser hos oss om de hadde vært tilgjengelige?
  • Er det tjenester som kunne ha vært bedre eller mer effektive om vi hadde rett beslutningsgrunnlag?
  • Er det innsikt som kunne ha gitt oss bedre beslutningsgrunnlag eller endra bedre kunne medført automatiserte beslutninger?
  • Er det innsikt på tvers av datasett/kilder som er interessante å se nærmere på? (Eksempel på dette er: Besøk på gjenvinningsstasjon sammenstilt med data fra Yr og kalender med flytende helligdager).
  • Hva er det som kreves av oss i fremtiden og hvilke data trenger vi for å levere på dette?

Frist for å melde inn til prosjektleder er uke 8. Send din ideer til firmapost@reit.no.