Forprosjekt felles drift

ReIT skal se på muligheten for å lage en felles driftsmodell for IT- strukturen i selskapene SHMIL, MNA, IR, ReMidt og RIR (ikke TRV foreløpig).​

Selskapene har i dag forskjellige løsninger på dette, der noen har tatt steget opp i «skyen», mens andre fortsatt har egne servere for sine data.​

Prosjektet skal gjennomføre en detaljert kartlegging av alle aktuelle systemer og kostnadene ved disse. ​

Videre skal det legges fram et forslag til anbefalt felles driftsmodell og omfanget av denne. ​

Det skal også belyses hva som kreves av selskapene for å bli med i samarbeidet, og om dette vil ha noen økonomiske konsekvenser og hvilke gevinster dette kan gi.