Faggruppe kommunikasjon

Vi skal informere internt om hva ReIT er, og hvilke prosjekt som pågår innen nytenkning og innovasjon. ​

Kommunikasjonsplanen vi lager, skal legge til rette for en god medvirkningsprosess blant ansatte – og støtte Styringsgruppa, som består av de daglige lederne i ReIT selskapene. ​

Vi har etablert nettsiden reit.no, som alle ansatte i ReIT selskapene har fått tilgang til. ​

Der finner du mer generell informasjon om ReIT, samt mer spesifikk informasjon om de forskjellige prosjektene etter hvert som resultatene kommer. ​

Vi skal nå alle ansatte – på samme tid, med samme budskap.​

Målet er etter hvert å engasjere ansatte til å bidra til å gjøre sin egen arbeidsdag bedre, og gjøre medvirkningsprosessen relevant og interessant.​

Digitaliseringen skal styrke oss for å møte innbyggerne på en bedre måte, skape nye muligheter for fremtiden – og det blir viktig å ufarliggjøre digitaliseringen av selskapene våre.