Faggruppe dataanalyse

Har som mål å gjøre ReIT selskapene mer datadrevne.​

Det vil si gi bedre innsikt i vår verdikjede og avfall ved hjelp av data. Dette for blant annet økt kunnskap om våre prosesser, kvalitet i arbeide og avfall, ytelse osv.​

Dette oppnås ved å samle inn alle typer data fra ReIT-selskapene, og lagre de på et sted klar for analyser. Resultatene presenteres på en lettfattet måte, eller setter i gang automatiserte prosesser.​

Eksterne data innhentes også, for å finne sammenhenger mellom våre data og f.eks. mot vær, helligdager, o.l. ​

Mer avanserte analyser vil benytte maskinlæring. En bruker da historiske data inn i en maskinlærings-modell for å forutse hva som skal skje. For eksempel spå når det blir mest besøk på gjenvinningsstasjonene (predikering). ​

Rapportene og analysene kan brukes til å sammenligne renovasjonsselskapene mot hverandre (benchmarking), gi beslutningsstøtte, samt digitalisere prosesser med mer.