Delprosjekt Min Side

 

Min side skal tilby selvbetjente løsninger 24/7 for innbyggerne.​

Min side lar innbyggere selv endre deler av sitt kundeforhold på en enkel og effektiv måte. ​

Innbyggere identifiserer seg med sin bankID, og får da automatisk korrekt data fra sitt kundeforhold, samt noen eiendomsdata hentet direkte fra matrikkel.​

F. eks bestille bytting av beholder, søke om fritak og hente tømmekalender.​

På sikt kommer​

nettbutikk hvor innbyggere kan bestille produkter og/eller tjenester avhengig av hva hvert selskap tilbyr.​

informasjon om utførte tømminger med eventuelle avvik, basert på den valgte eiendommen.​

Endringer og/eller bestillinger som foretas i løsningen, er integrerte mot fagsystemene til hvert enkelt selskap, og det utregnes gebyr og legges inn bestillinger i systemet automatisk.