Delprosjekt KOSTRA

Hva er KOSTRA?​

Forkortelse for KOmmune-STat-RApportering, og er en lovpålagt innberetning fra kommunene til myndighetene på tjenestene de har ansvaret for. ​

For vår del rapporterer vi årlig inn innsamlede avfallsmengder for hver fraksjon og hvordan disse sluttbehandles​

Målsetning for prosjektet: Lage en felles KOSTRA-rapport hvor vi sammenlikner resultatene til selskapene.​

Hvordan: Integrasjonsplattformen henter og gjør veiedata sammenlignbare på tvers av selskapene. Disse lagres i et felles datavarehus, og visualiserer gjennom en nettbasert rapport.