Arkiv

Faggruppe dataanalyse

Har som mål å gjøre ReIT selskapene mer datadrevne.​ Det vil si gi bedre innsikt i vår verdikjede og avfall ved hjelp av data. Dette

Les mer »
Arkiv

Faggruppe kommunikasjon

Vi skal informere internt om hva ReIT er, og hvilke prosjekt som pågår innen nytenkning og innovasjon. ​ Kommunikasjonsplanen vi lager, skal legge til rette

Les mer »
Arkiv

Forprosjekt felles drift

ReIT skal se på muligheten for å lage en felles driftsmodell for IT- strukturen i selskapene SHMIL, MNA, IR, ReMidt og RIR (ikke TRV foreløpig).​

Les mer »
Arkiv

Delprosjekt KOSTRA

Hva er KOSTRA?​ Forkortelse for KOmmune-STat-RApportering, og er en lovpålagt innberetning fra kommunene til myndighetene på tjenestene de har ansvaret for. ​ For vår del

Les mer »
Arkiv

Delprosjekt Min Side

Min side skal tilby selvbetjente løsninger 24/7 for innbyggerne.​ Her kan innbyggere selv endre deler av sitt kundeforhold på en enkel og effektiv måte.

Les mer »
Arkiv

Integrasjonsplattform

En integrasjonsplattform er en programvare som brukes til å sy sammen ulike data, applikasjoner og tjenester. ​ I ReIT kan vi for eksempel samle alle

Les mer »
Ferdigstillingsgrad prosjekt Min side:
Min side 79%